Privacy statement

Uw privacy is een grondrecht. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Regelgeving

We houden ons aan de regels die ervoor zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat betekent dat we onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode) naleven. De Gedragscode is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die wij direct of indirect met u in verband kunnen brengen. Wij kunnen op verschillende momenten persoonsgegevens van u ontvangen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een verzekering, het behandelen van een schadeclaim, of om fraude te voorkomen en bestrijden. Die persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt. Dat wordt ‘verwerken’ genoemd. Wij doen dat zorgvuldig en hebben technische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat nodig is, als er een gerechtvaardigd belang is, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht en niet langer dan noodzakelijk.

Hieronder volgen voorbeelden van gegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken (bij een autoverzekering)
 • E-mailadres en IP-adres (zie ook www.rhion.nl, privacy/databeveiliging)
 • Strafrechtelijk verleden

Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van en uitwisselen met:

 • Uzelf
 • Uw verzekeringsbemiddelaar
 • Onze volmachtpartner
 • De databank van stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)
 • De Kamer van Koophandel
 • Roy data
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Onze zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven
 • Politie en Justitie, in geval van een strafrechtelijk onderzoek
 • Derden, als de gegevens door of aan deze derde verstrekt mogen worden, zoals de AFM

Uw rechten

Als er persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op:

 • Informatie
 • Inzage
 • Aanpassing, verwijdering en beperking van de verwerking
 • Overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Bezwaar

Vragen

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Stel deze gerust via veiligheidszaken(at)rhion.nl.  

 

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld als de regelgeving verandert.

Versie oktober 2021

U kunt bovenstaande tekst hier ook als document downloaden.