Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van de website van de provider gelden de volgende voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De aanbieder van deze kant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aanspraken jegens de aanbieder van deze kant zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. Dit geldt voor alle directe en indirecte schade, zowel van materiële als immateriële aard, die het gevolg is van het gebruik van de aangeboden informatie en/of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie. De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen aan de inhoud van de homepage aan te brengen.

Auteursrechten

De inhoud en de structuur van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn en blijven voorbehouden. Informatie of gegevens (bestanden met tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, video, animaties etc.) afkomstig van de pagina’s mogen op geen enkele manier, noch in hun geheel noch gedeeltelijk, gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Merken en logo’s

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en beeldmerken zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het betreffende copyright en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. 

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites

Individuele ondernemingen die deel uitmaken van hetzelfde concern als de provider kant zijn actief onder hun eigen merknaam en hebben een eigen website waarop ze informatie over hun eigen producten en diensten aanbieden.

Het gebruik van bepaalde links kan ertoe leiden dat de informatiediensten van de verlener verlaten worden. De provider staat niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op websites waarnaar via links verwezen is en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of onjuistheden die op dergelijke sites aanwezig zijn. Een hyperlink die verwijst naar een andere site is slechts te beschouwen als een vorm van hulp en impliceert niet dat de provider deze site of de producten of diensten die daarop beschreven worden, goedkeurt of als correct beschouwt.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de websites of het downloaden van informatie, van welke aard dan ook.

Het plaatsen van links

Een link naar de website van de aanbieder mag alleen geplaatst worden als deze naar de homepage www.rhiondigital.nl verwijst en als daardoor geen rechten van de provider of andere bedrijven binnen de groep of partner van de site provider geschaad worden, met name auteursrechten, naburige rechten of merkenrechten. Het plaatsen van een link vereist bovendien voorafgaande toestemming van de provider kant.