Profis voor profis

Stevig geworteld

De verzekeraar achter rhion is de in 2005 opgerichte Rhion Versicherung AG en is bedrijfsonderdeel van de Rheinland Versicherungsgruppe. In Nederland richten we ons op de volmachtmarkt en werken we exclusief samen met NVGA-leden. In Duitsland werkt rhion tevens met vrije tussenpersonen.

De Rheinland Versicherungsgruppe, opgericht in 1880, deed de afgelopen jaren via Credit Life in Nederland al ervaring op met overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen.

Continuïteit, deskundigheid en ervaring zijn de pijlers onder de succesvolle samenwerking tussen rhion en haar partners in business.

 

Kerncijfers RheinLand Versicherungs Gruppe 2022:

Snelle groei

Rhion Versicherung AG is een belangrijke groeimotor van de RheinLand Versicherungsgruppe.

De premieopbrengsten stegen van 3,3 mln. euro in 2006 tot 105,7 mln. euro in 2018. Ook voor de komende jaren wordt een sterke premiegroei in Nederland en Duitsland beoogd.

Kwaliteitsgarantie

De samenwerking met rhion gebeurt op basis van een partnerschap op basis van gelijkheid. Wat telt, zijn het persoonlijke gesprek en de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen.

Klant Belang Centraal (KBC): Denken vanuit de eindklant om het beste voor hem of haar te bereiken. Dat is waar we bij rhion voor staan!

Meer informatie over rhion

‘Denken vanuit de klant om het beste voor hem te bereiken’

We behoren tot de meest gewaardeerde, uitsluitend via de volmachtmarkt en/of vrije tussenpersonen opererende verzekeraars op de Duitse markt. 

Het succes van ons berust op een efficiënte bedrijfsstrategie en een helder doel: door uitgebreide dienstverlening, geautomatiseerde processen en innovatieve producten bijdragen aan het succes van haar klanten.

De samenwerking met ongeveer 3.200 partners (gevolmachtigden en vrije tussenpersonen) onderstreept haar succesvolle koers. Door als partner efficiënt met het volmachtbedrijf samen te werken, stellen wij het product en de eindklant centraal.

rhion inspireert haar partners en stelt hen in staat aan om de wensen van de eindklant van vandaag te voldoen.

Als specialist op het gebied van schadeverzekeringen is rhion actief in de rubrieken brand (opstal en inboedel), aansprakelijkheid, en ongevallen- en motorrijtuigenverzekeringen. Wij streven ernaar om  een optimale verzekeringsdekking voor iedereen aan te bieden: van alledaagse risico’s bij particuliere klanten tot doelgroepspecifieke totaaloplossingen voor zakelijke klanten.

Met haar pioniersgeest en gedrevenheid houdt rhion steeds een scherp oog op de ontwikkelingen in de markt. Kleine teams en een flexibele werkwijze stellen ons in staat snel en doortastend te handelen. Zo kunnen wij flexibel inspelen op trends in de markt. Dat doen we door onze (verzekerings)oplossingen aan te passen, aanvullende diensten te introduceren, of geheel nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen.

  • Verzekeringen exclusief via leden van NVGA. Onze producten en diensten zijn volledig afgestemd op een distributie via de leden van de NVGA.
  • Specialist voor de volmachtmarkt en gedegen kennis van de verzekeringsmarkt. Met ons zusterbedrijf Credit Life zijn we al sinds 2002 in Nederland actief. We genieten het vertrouwen van gerenommeerde Nederlandse partners.
  • Flexibele werkwijze. Een flexibele werkwijze en kleine teams maken het mogelijk om snel in te spelen op marktontwikkelingen en nieuwe producten en diensten te implementeren.

Uitstekende verzekeringen

Met rhion hebt u een sterke en betrouwbare partner aan uw zijde. Wij staan voor innovatieve verzekeringen met een hoogwaardige dienstverlening voor particuliere en zakelijke klanten.