U heeft een klacht: samen komen we tot een oplossing

Bent u bij Rhion Versicherung AG verzekerd, dan kunt u in eerste instantie uw klacht indienen bij uw bemiddelaar of volmacht-kantoor. Komt u er met deze partijen niet uit of heeft de klacht juist betrekking op het handelen van uw bemiddelaar/volmacht of de handelingen van ons als maatschappij, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij trachten deze binnen 10 werkdagen in behandeling te nemen. Mochten wij naar aanleiding van uw klacht aanvullende vragen hebben zullen wij contact met u opnemen, als dit niet het geval is zullen wij zo spoedig mogelijk ons definitieve standpunt mededelen.

U kunt uw klacht via de e-mail zenden naar: klachten(at)rhion.nl of schriftelijk naar:

Rhion Versicherung AG
T.a.v. Klachtencommissie
High Tech Campus 68
5656 AG EINDHOVEN


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met het door ons ingenomen standpunt, dan kunt u uw klacht richten aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijk loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt uw klacht bij deze instantie, binnen drie maanden na dagtekening van ontvangst van ons definitieve standpunt inzake uw klacht, indienen. Het adres is:

KiFiD
Postbus 93275
2509 AG `s GRAVENHAGE

Ons Kifid aansluitnummer: 200.000523

Op www.kifid.nl  vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Natuurlijk kunt u ook altijd de burgerlijke rechter om een oordeel vragen.


Privacyklacht

Als u het niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wij komen daar samen niet uit, dan kunt u uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen via het meldformulier op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een privacyklacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de klacht ook schriftelijk versturen naar het onderstaande adres. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag