Wij hechten grote waarde aan integriteit en de naleving van wet- en regelgeving. Rhion heeft de Gedragscode van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. Daarmee hebben we beloofd dat we de Gedragscode zullen naleven en in de geest van de Gedragscode handelen. De Gedragscode wordt gevormd door drie kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: omgaan met risico’s, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn.  We geloven in deze kernwaarden. Klantbelang staat voor ons voorop. De Gedragscode is onze gids.