Fraudebeleid

Bij iedere verzekeringsovereenkomst is vertrouwen belangrijk. U mag erop vertrouwen dat wij er zijn als dat nodig is. Wij vertrouwen erop dat u eerlijk bent. Helaas komt het wel eens voor dat ons vertrouwen wordt geschaad. Omdat dit uiteindelijk niet alleen voor ons maar ook voor onze verzekeringsnemers nadelig is, voeren wij een actief fraudebeleid. Wij leggen dat fraudebeleid graag uit.

Voorbeelden van vertrouwen

U pleegt fraude als u ons opzettelijk misleidt om daar zelf voordeel uit te halen. Uit ervaring weten we dat niet iedereen zich ervan bewust is wanneer er sprake is van fraude.

We noemen daarom een aantal voorbeelden:

 • Onjuiste of onvolledige informatie geven
 • Informatie achterhouden
 • (Slot)vragen niet naar waarheid beantwoorden
 • Documenten vervalsen of aanpassen
 • Een schade verzinnen of in scène zetten
 • De toedracht van een claim veranderen (verdraaien)
 • Een schade nog eens claimen
 • Meer claimen dan de werkelijke schade

Onderzoek

We doen onderzoek bij een vermoeden van fraude. Dat kan zowel bij de aanvraag van een verzekering als bij een lopende verzekering plaatsvinden. We houden ons natuurlijk aan de regels die daarvoor gelden. Ons team Veiligheidszaken zorgt ervoor dat onderzoek naar fraude goed verloopt. Daarnaast  kunnen we schakelen met professionele externe onderzoekers.

Maatregelen

Als er fraude is vastgesteld, dan nemen we passende maatregelen. Ook hier houden we ons aan de regels.

We kunnen:

 • Uw gegevens opnemen in onze eigen gebeurtenissenadministratie
 • Uw gegevens opnemen in de waarschuwingslijst van stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)
 • De claim (volledig) afwijzen
 • Een al uitgekeerde schade terugvorderen
 • Al uw verzekeringen per direct opzeggen
 • De externe onderzoekskosten in rekening brengen
 • De interne onderzoekskosten tegen het standaardtarief van EUR 532 in rekening brengen
 • Melding maken bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 • Aangifte doen bij de politie

Informatie

Wij informeren u schriftelijk over onze bevindingen en over de maatregelen.  

Bezwaar

Als u het niet met ons eens bent, kunt u bezwaar maken. Dat kan per brief ter attentie van de afdeling Veiligheidszaken en per e-mail via klachten(at)rhion.nl. De zaak wordt dan nogmaals zorgvuldig bekeken.

CIS

Als uw gegevens in de databank van stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) staan, dan kunnen andere verzekeraars die daartoe bevoegd zijn de databank raadplegen. U kunt zelf ook een inzageverzoek doen bij stichting CIS. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

 

U kunt bovenstaande tekst hier ook als document downloaden.